3

Hubková

Autor(i)
Marek
Miesto/lokalita
Jánošíkova 683/11, 066 01 Humenné, Slovensko
Hubková

Pôvodné populácie korytnačky bahennej boli viazané na Východoslovenskú nížinu. Výskyt korytnačiek bahenných na východnom Slovensku je viazaný na NPR Tajba. Zostupný trend populácie na Slovensku si vynútil uvažovať o ich územnej ochrane, preto chceme prinavrátiť korytnačky do tohto územia európskeho významu Hubková.

Poloha na mape