6

Bývanie na vode

Autor(i)
Marek Ganz
Miesto/lokalita
Sninská 1010/11, 066 01 Humenné, Slovensko
Bývanie na vode

Prečo nevyužiť veľkú vodnú plochu pre bývanie napr. v podobe houseboatov? prípadne revitalizovať a funkčne využiť brehy rieky a jej okolia?

Poloha na mape