8

Parkovisko zo zatravnovacov

Autor(i)
Al-Sickening
Miesto/lokalita
Třebíčska 10, 066 01 Humenné, Slovakia
Parkovisko zo zatravnovacov

Preplnenosť parkovacích miest v okolí 13 poschodových bytoviek je dlhodobým problémom, a trávnatá plocha medzi stromami pomocou zatrávňovacieho systému by mohlo pomôcť. Trávnatá plocha je dlhodobo nevyuživaná.

Poloha na mape