8

Temporálne detské ihrisko (Štruktúra kvetu)

Autor(i)
Ing. arch. Tomáš Boroš
Ateliér
atrium
https://www.facebook.com/tbarchitecture
Miesto/lokalita
Námestie slobody 1/1, 066 01 Humenné, Slovensko
Odhadovaná cena
10 000 eur
Temporálne detské ihrisko (Štruktúra kvetu)

Úcta k pamiatkam nesmie byť zámienkov k zadupaniu kreatívnosti, hravosti a detskosti. V tomto prípade sa do nevšednej polohy vnútroblokového priestoru kaštieľa vtesnáva štruktúra kvetu, ktorá slúži ako detské ihrisko. Vytvára akýsy nový detský svet, alternatívnu realitu pre unudené detské mysle.

Poloha na mape