10

Trhovisko (Štruktúra kávového zrna)

Autor(i)
Ing. arch. Tomáš Boroš
Ateliér
atrium
https://www.facebook.com/tbarchitecture
Miesto/lokalita
Ševčenkova 1659/1, 066 01 Humenné, Slovensko
Odhadovaná cena
26000 eur
Trhovisko (Štruktúra kávového zrna)

Štruktúra kávového zrna v sebe na Ševšenkovej ulici v Humennom vytvára priestor pre Trhovisko. V kontakte s námestím vytvára verejnoprospešný priestor. Jedinečnosť kávovej štruktúry so všetkými jej perforáciami vytvára prestrešený priestor s dostatkom svetla a s pasívnym prevetrávaním.

Poloha na mape