4

Ekumenická modlitebňa na vode (Štruktúra baktérie)

Autor(i)
Ing. arch. Tomáš Boroš
Ateliér
atrium
https://www.facebook.com/tbarchitecture
Miesto/lokalita
Sninská 1013/17, 066 01 Humenné, Slovensko
Odhadovaná cena
40 000 eur
Ekumenická modlitebňa na vode (Štruktúra baktérie)

Plavúce sa teleso, ktoré akoby nepochádzalo z našho sveta, spája práve ten náš svet s transcendentnom. Cez úzke svetlo preniká do interiéru rozptýlené svetlo čo umocňuje spirituálne zážitky.

Poloha na mape