15

Námestie pred Mestským úradom

Autor(i)
Marek Ganz, Marek Dubiel
Miesto/lokalita
Štefánikova 1523/25, 066 01 Humenné, Slovensko
Odhadovaná cena
30 000
Námestie pred Mestským úradom

V súčasnosti je plocha využívaná na parkovanie, príležitostne na kolotočiarske respektíve cirkusové atrakcie. Navrhujeme revitalizáciu plochy, vybudovanie námestia v spojení so SK8 parkom a s vybudovaním plnohodnotného parkoviska.

Poloha na mape