19

Bežkárský areál

Autor(i)
Matúš Gomolčák
Ateliér
GOMA studio
Miesto/lokalita
Liesková 31, 066 01 Humenné, Slovensko
Odhadovaná cena
10 000
Bežkárský areál

Môj návrh rieši rekreačny areál v lokalite Hubová. Navrhujem tri bežecké okruhy s dĺžkou 8,6 a 4km. Odstavné parkovisko, plus dve prístupové bežecké trasy k okruhom.
Súčasťou okruhov by boli realizované drobné architektonické diela ako prístrešok, či mapky trate.

Poloha na mape