20

Downhill bikepark Hubová

Autor(i)
Matúš Gomolčák
Ateliér
Atrium studio
http://www.atriumstudio.sk/
Miesto/lokalita
Kudlovská 174, 066 01 Humenné, Slovensko
Odhadovaná cena
10 000
Downhill bikepark Hubová

Projekt rieši zjazdársky (downhillový) aréal pre horské bicykle. Vytipovali sme 3 trate podľa obtiažnosti v lesíku nad ulicou Kudlovská. Trate by obsahovali úpravu terénu (klopené zátačky, skoky…), najťažšia z nich by obsahovala aj drevené prekážky, skoky, steny… V začiatočnom bode tratí navrhujeme osadiť drevený prístrešok s ohniskom.

Poloha na mape