22

FUTBALOVÝ ŠTADIÓN

Autor(i)
Pavol Zaťko
Miesto/lokalita
Chemlonská 2865, 066 01 Humenné, Slovensko
Odhadovaná cena
1 000 000 €

Semestrálna práca

Škola
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta
Fakulta umení
Konzultant
akad. arch. Ing. Karol Gregor, Ing. arch. Andrea Bočková
FUTBALOVÝ ŠTADIÓN

Súčasný stav futbalového štadióna v Humennom bol hlavným podnetom pre riešenie jeho
situácie. Nevyhovujúca starostlivosť vedie k jeho pomalej devastácii a postupnému
zastaveniu využívania jeho potenciálu napriek dobrým polohovým a plošným podmienkam.
Návrh vznikol ako semestrálny školský projekt. Výsledkom sú štyri samostatné, no vizuálne
a priestorovo na seba nadväzujúce tribúny. Vzniká zaujímavý efekt priehľadov cez štadión.
Každá z tribún disponuje vlastným prístupom, občerstvením a zázemím. Okrem toho sú tu
tradične prítomné priestory pre športovcov, televízne a rozhlasové médiá a verejnosť.
Záujem o štadión ako najväčšie mestské športové zariadenie predstavuje záujem o
znovuzrodenie a podporu športového ducha mesta, ktorý vďaka nevyhovujúcemu
futbalovému stánku nie je schopný naplno prekvitať a nezostať tak nič dlžný svojej
minulosti.

Poloha na mape