3

Magnet

Autor(i)
Jakub Lenart
www.jakublenart.com
Miesto/lokalita
Mierová 33/1, 066 01 Humenné, Slovensko
Odhadovaná cena
?
Magnet

Tak, ako z mnohých iných východoslovenských miest, odchádzajú mladí ľudia z Humenného po škole preč. Humenné potrebuje magnet, ktorý by pritiahol späť túto generáciu. Mestu nestačí postaviť Tesco a kruhové objazdy, nestačí mu pomôcť malou architektúrou či mestskými zásahmi. Mesto potrebuje mladých, kreatívnych ľudí (navrátivších sa z iných slovenských miest či zahraničia), potrebuje ich aktivitu v podnikaní, treťom sektore a najmä samospráve, ktorá by už asi potrebovala rozvíriť svoje zatuchnuté vody. Vytvárajte preto podmienky na to, aby mladí chceli s radosťou ostávať v svojom rodnom meste.

Poloha na mape