1

Nadchod

Autor(i)
Valentín Račko
Miesto/lokalita
Štefánikova 1542/4, 066 01 Humenné, Slovensko
Odhadovaná cena
40 000 €
Nadchod

Železničná trať pretínajúca mesto Humenné, tvorí výraznú bariéru. Tieto dve časti v súčasnosti prepája železničné priecestie nadväzujúce na pešiu zónu mesta a nadjazd. Nadjazd končí takmer pri rieke Laborec. Chodci, ktorý sa potrebujú dostať do oblasti priamo za železnicu, preto musia prekonať veľkú vzdialenosť zbytočne.
Tento návrh parazituje na nadjazde tým, že ho chodcom sprístupňuje na ďalších dvoch miestach, a tak umožňuje rýchlejší a jednoduchší pohyb mestom Humenné.

Poloha na mape