5

Kultúrno spoločenské centrum (Štruktúra huby)

Autor(i)
Ing. arch. Tomáš Boroš
Ateliér
atrium
https://www.facebook.com/tbarchitecture
Miesto/lokalita
Gorkého 1555/1, 066 01 Humenné, Slovensko
Odhadovaná cena
999 999 999 eur
Kultúrno spoločenské centrum (Štruktúra huby)

V meste rastie mnoho húb. Nikdy by nás však nenapadlo žiť v jednej z nich. Keď pod mikroskopom zväčšíme jej štruktúru, vznikne priestorové usporiadanie membrán, ktoré ponúka zaujímave možnosti členenia priestoru. V tomto prípade štruktúra vytvára nekonečne vysoké mrakodrapy v centre Humenného.

Poloha na mape