18

OS HUMENNÉ

Autor(i)
Frederika Konrádyová, Peter Danko
Miesto/lokalita
Námestie slobody 14/27, 066 01 Humenné, Slovensko
Odhadovaná cena
30 000 €
OS HUMENNÉ

Našim konceptom sme chceli podporiť hlavnú os mesta, ktorá je vymedzená kaštieľom, skanzenom, Nám. slobody a kopcom Humenský sokol. Reagovali sme na problémové miesta, na ktoré sme sa pokúsili nájsť vhodné/zaujímavé riešenie. Ako jeden z problémov sme považovali priestory pred stanicou, ktorá sa nachádza cca 800m od Nám. Slobody. Tento objekt by mal slúžiť hlavne ako orientačný a informačný bod, preto sme sa rozhodli na tomto mieste spraviť zo starého vodojemu akúsi vyhliadku s INFOcentrom a požičovňou bicyklov. Svojim farebným prevedením by bola “majákom“ pre turistov. Za ďalší problémový objekt sme považovali budovu na rohu Sevčenkovej ul. a Nám. slobody. Na tomto mieste sme umiestnili „Mliečny Bar“ sponzorovaný Humenskými Mliekarňami ,kde môžu turisti okúsiť chuť Humenného. Za ďalší podstatný bod sme považovali obohatenie novej pešej zóny na Nám. slobody o priestory na kultúrne podujatia, konkrétne by išlo o zastrešené pódium s plochou na premietanie. Zároveň by tento bod slúžil ako akýsi rám poukazujúci na Humenský sokol. Ako jeden z problémov sme považovali „komunikáciu“ kostola a objektu na ul. Osloboditeľov, kde sa urbanizmus veľmi necitlivo stavia k historickej budove. Tu môžeme len veriť v božiu silu.

Poloha na mape